Bergithe Torp Bø

Return to Directory
Bergithe Torp Bø, Integrativ psykoterapeut
Address
Grimstad
Phone
+47 46961648
Privatpraktiserende samtale terapeut i Grimstad. Utdannet integrativ psykoterapeut og pedagog med master i psykisk helsearbeid. SP level 1.
Highest Level Completed
1-Trauma Themes
Session Formats Offered
In-Person, Online Video, Individuals
Issues
Anxiety, Chronic Pain, Codependency, Coping Skills, Depression, Emotional Disturbance, Grief, Life Coaching, Parenting, Relationship Issues, Self Esteem, Sexual Abuse, Sleep or Insomnia, Spirituality, Stress, Trauma and PTSD, Women's Issues

Details

Toraldåsen 12

Bergithe er integrativ psykoterapeut og pedagog med master i psykisk helsearbeid. Hun tilbyr samtaler i Grimstad i sitt firma "Heledeg", hvilket indikerer at helhet og helbredelse innebærer en god flyt mellom tanker, følelser, intuisjoner, sanseimpulser og kropp. Hun er opptatt av å utruste mennesker med kunnskap om nervesystemet og ressurser til å regulere stress og uro. I sitt arbeid integrerer hun verktøy fra ulike retninger ut fra den besøkendes behov.

Bergithe har studert Sensorimotorisk psykoterapi level 1; traumebearbeiding. Dette gir henne kompetanse til å støtte mennesker i prosesser hvor de ønsker å styrke sine ressurser og tillit til egen kropp, for å så la kroppen prosessere og gi slipp på stress og spenninger som har satt seg i kroppen etter overveldende opplevelser.

Fokus på kropp kan oppleves ubehagelig for mange. Ettersom hun tidligere har arbeidet som kunst og håndverkslærer tilbyr hun også konkreter som kunstbilder, farger og former som materiell. Detter gir rom for eksternalisering, nysgjerrighet, lek og humor hvilket kan redusere stress hvilket bidrar til integrering, slik at det blir lettere å tåle seg selv og sin historie.

Du kan lese mer om Bergithe på www.heledeg.net, eller ta kontakt på telefon 46969648 eller mail post@heledeg.net.

Client Focus
Adults
Price
$ (Less than $90)
Language
Norsk
Therapist Gender
Female
Therapist Race / Ethnicity
White
Therapist Faith
Christian

Send Message